คุณได้ก้าวไปอีกขั้นด้วยการลงทะเบียนเรียนในวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม การเลือกระดับที่เหมาะสมไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากมีตัวเลือกมากมาย

หลังจากการค้นคว้ามากมาย คุณได้พบวิศวกรรมโยธา เป็นอาชีพที่คุณสนใจ ดูเหมือนอาชีพที่มั่นคง และมีศักยภาพในการสร้างรายได้ที่ดีเยี่ยม

สิ่งหนึ่งที่รั้งคุณไว้ ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดคือคำถาม วิศวกรรมโยธา Hard?

วิศวกรรมโยธาได้รับชื่อเสียงว่าเป็นหนึ่งในปริญญาวิศวกรรมที่ง่ายที่สุด ดังนั้นจึงเป็นกรณีนี้เมื่อคุณเปรียบเทียบกับความเชี่ยวชาญทางเทคนิคอื่นๆ ที่มากกว่า

โดยทั่วไปแล้วเป็นหลักสูตรที่ท้าทายอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม ปริญญาด้านวิศวกรรมศาสตร์นี้เป็นหลักสูตรที่ตรงไปตรงมาที่สุด

ค่อนข้างง่ายกว่าความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมอื่น ๆ เนื่องจากมีพื้นที่การศึกษาที่กว้างขวาง

บทความนี้เสนอวิธีแก้ปัญหาสำหรับคำถาม “วิศวกรรมโยธายากไหม” และคุ้มค่าหรือไม่

วิศวกรรมโยธาคืออะไร?

วิศวกรรมโยธายากไหม

ประการแรก วิศวกรโยธาพัฒนา สร้าง และบำรุงรักษางานสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน ในฐานะวิศวกรโยธา คุณจะแบ่งวันเวลาระหว่างการบำรุงรักษาเขื่อนในท้องที่ การสร้างสะพานใหม่ทั้งหมด หรือการดูแลการก่อสร้างอาคารใหม่สำหรับประชาชนทั่วไป

วิศวกรรมโยธาเป็นสาขาวิชาวิศวกรรมเฉพาะทางที่เน้นการสร้าง การก่อสร้าง ตลอดจนการบำรุงรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สร้างขึ้น ตลอดจนงานสาธารณะ เช่น สะพาน ถนน คลอง เขื่อนสะพาน สนามบิน ท่อน้ำทิ้ง ระบบโครงสร้าง องค์ประกอบของอาคารและทางรถไฟ

เรียนวิศวะอะไรคะ?

วิศวกรโยธาต้องการปริญญาหรือไม่? กล่าวง่ายๆ ว่าวิศวกรโยธาทุกคนควรเข้าเรียนในวิทยาลัยและได้รับประกาศนียบัตรวิศวกรรมศาสตร์ แม้ว่าวิศวกรโยธาส่วนใหญ่จะได้รับประกาศนียบัตรระดับปริญญาตรี แต่มีเพียงไม่กี่คนที่ได้รับปริญญาโทหรือปริญญาเอกด้วย

ชั้นเรียนที่คุณจะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยจะรวมถึงคณิตศาสตร์ขั้นสูง ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ อย่างไรก็ตาม หากนักเรียนพบว่าวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลายมีความท้าทายในการเป็นผู้เชี่ยวชาญ คุณจะต้องทุ่มเทความพยายามเป็นพิเศษในวิทยาลัยจึงจะสอบผ่านได้ ในทำนองเดียวกัน แม้ว่าการได้รับประกาศนียบัตรวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมเครื่องกลจะไม่ใช่เรื่องยาก แต่คุณจะต้องทุ่มเทและเสียสละเพื่อให้ได้มา สิ่งนี้จะช่วยในคำถาม สิ่งนี้จะช่วยคุณเมื่อไตร่ตรองคำถามที่ว่า “วิศวกรรมโยธายากไหม”

พื้นฐานของสาขาวิศวกรรมต่างๆ

นักเรียนที่เรียนเพื่อประกอบอาชีพเช่น วิศวกรโยธา อย่าลงลึกในวิชาที่มีเทคนิคสูงและอย่าเรียนรู้วิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนอย่างไม่น่าเชื่อ

ในทางกลับกัน วิศวกรรมโยธาเป็นสาขากว้างที่ครอบคลุมแง่มุมพื้นฐานของพื้นที่เฉพาะของคอนกรีต รวมถึงการก่อสร้างเชิงพาณิชย์และวิทยาศาสตร์วัสดุ วิศวกรรมธรณีเทคนิคระบบไฮดรอลิกส์ และสถิติ และอื่นๆ อีกมากมาย

นี่ไม่ได้หมายความว่าวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่จำเป็นสำหรับปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาวิศวกรรมโยธา อย่างไรก็ตาม รากฐานของสาขาวิชานี้ยังคงเรียนรู้ที่จะใช้แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กับสถานการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริง

ในทางตรงกันข้ามกับโปรแกรมระดับปริญญาที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น ข้อกำหนดด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นั้นไม่หนักเกินไป

ในขณะที่วิศวกรรมโยธาเป็นเรื่องง่าย แต่สิ่งที่ยากที่สุดคือการจัดการวิชาและหลักสูตรมากมายที่จำเป็นในการได้รับปริญญา

มีมากกว่า 50 วิชาที่นักศึกษาวิศวกรรมโยธาสำรวจ และจะครอบคลุมพื้นฐานของวิศวกรรมโยธาและแนะนำวิชาเอกวิศวกรรมจากสาขาวิชาอื่น ๆ

นักศึกษาที่เรียนวิศวกรรมโยธาควรจะสามารถเข้าใจและเข้าใจและรวมแนวคิดที่แตกต่างกันที่จำเป็นในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์

งานโครงการและห้องปฏิบัติการ

ปีการศึกษาทั่วไปสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมโยธาจะประกอบด้วยการบรรยายและการทำงานในห้องปฏิบัติการ โดยส่วนใหญ่แล้ว นักศึกษาจะอยู่ในทีมเนื่องจากการทำงานร่วมกันเป็นองค์ประกอบสำคัญในการประกอบอาชีพด้านวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรนี้ยังเป็นการลงมือปฏิบัติจริงและรวมถึงงานโครงงานเพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับอนาคต

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ต้องการโครงการในช่วงปีหลังๆ ซึ่งนักศึกษาจะต้องออกแบบ วางแผน สร้าง และดำเนินการแต่ละโครงการให้เสร็จ

ข้อกำหนดการรับเข้าศึกษาด้านวิศวกรรมโยธา

ไม่ยากเลยที่จะเข้าศึกษาระดับปริญญาวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมโยธา อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยที่คุณกำลังพิจารณาด้วย

อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว ไม่มีข้อกำหนดทางเทคนิคเฉพาะใดๆ ในการรับปริญญาวิศวกรรมโยธา อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีทักษะพื้นฐานและความเชี่ยวชาญเป็นผู้สมัครในอุดมคติ

สิ่งสำคัญสองสามอย่างที่จะรวมไว้ในใบสมัครของคุณที่จะทำให้คุณโดดเด่นในระดับสูงของผู้สมัคร ได้แก่:

 • ภูมิหลังที่พิสูจน์แล้วและความเชี่ยวชาญในวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์
 • เสน่ห์ของโครงสร้างและการออกแบบอาคาร
 • สูงกว่าค่าเฉลี่ยถึงเกรดเฉลี่ยทางวิชาการ

วิศวกรรมโยธายากไหม

วิศวกรรมโยธายากไหม

วิศวกรรมโยธา ค่อนข้างยาก คิดถึงความสามารถที่เกี่ยวข้องกับงานที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในด้านนี้

 • การเขียนและการสื่อสาร
 • วิศวกรรมขั้นสูง คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
 • การแก้ปัญหา
 • อย่างน้อยปริญญาสี่ปี

นอกจากนี้ตามความรู้เชิงปฏิบัติคือ ถือว่ามีความสำคัญสูงสุดในอุตสาหกรรมนี้คุณอาจต้องใช้เวลาช่วงฤดูร้อนทำงานเป็นผู้ฝึกงานเพื่อเข้าประตู การฝึกงานมักจะยากและเครียดเมื่อคุณถูกบังคับให้ออกจากเขตสบาย ๆ และถูกบังคับให้ใช้ความเชี่ยวชาญที่ได้รับใหม่กับสถานการณ์จริง

วิศวกรจำนวนมากเป็นส่วนหนึ่งของหรือเป็นผู้นำทีม ซึ่งหมายความว่าการจัดการความขัดแย้งภายในทีมมีความสำคัญต่อการประสบความสำเร็จ ดังนั้นจงพร้อมที่จะจัดการกับปัญหาที่เกิดจากการทำงานและการมีปฏิสัมพันธ์ของคุณ

แม้ว่างานวิศวกรรมจะไม่ง่าย แต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ สิ่งที่คุณทำส่วนใหญ่จะต้องใช้ความพยายาม อย่างไรก็ตามมันเป็นไปได้อย่างไม่ต้องสงสัย สิ่งนี้จะช่วยคุณในคำถามวิศวกรรมโยธายากไหม?

ฉันต้องการการฝึกอบรมเพิ่มเติมหรือไม่?

การฝึกอบรมเพิ่มเติมที่คุณได้รับจะขึ้นอยู่กับทิศทางในการเป็นวิศวกร

หากคุณตัดสินใจที่จะเป็นผู้รับเหมาอิสระและต้องการขายบริการของคุณ คุณจะต้องได้รับอนุญาต ใบอนุญาตอนุญาตให้คุณควบคุมโครงการและดูแลวิศวกรโยธาแต่เพียงผู้เดียว เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับใบอนุญาตนี้ ก่อนอื่นคุณต้องได้รับปริญญาของโปรแกรมที่ได้รับการรับรองที่ ABET รับรอง

ไม่ว่าคุณจะเลือกเส้นทางใด ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ดำเนินการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ นอกจากนี้ เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นและมีการพัฒนาวิธีการใหม่ๆ คุณจะต้องคอยติดตามพัฒนาการในเรื่องของคุณอยู่เสมอ สิ่งนี้จะช่วยในคำถามวิศวกรรมโยธายากไหม?

ทักษะที่ต้องมีคืออะไร?

นายจ้างมักถูกขอให้ให้คะแนนความสามารถห้าอันดับแรกที่พวกเขาถือว่าสำคัญที่สุดสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธาที่พวกเขาจ้าง หากคุณต้องการเป็นวิศวกร ให้เน้นที่การพัฒนาทักษะทั้งห้านี้

คณิตศาสตร์

ในฐานะวิศวกร คุณจะต้องมีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับแนวคิดทางคณิตศาสตร์ ใน วิทยาลัยคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมการเชิงอนุพันธ์ แคลคูลัสตรีโกณมิติ พีชคณิตเชิงเส้น และอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้น หากคุณกำลังคิดเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ แต่คุณไม่ได้เป็นแฟนของชั้นเรียนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อย่างน้อย ให้ตระหนักถึงความท้าทายที่รอคุณอยู่ในพื้นที่นี้ สิ่งนี้จะช่วยคุณเมื่อไตร่ตรองคำถาม “iวิศวกรรมโยธายากไหม”

การสื่อสารที่ชัดเจน

วิศวกรโยธามักจะทำงานเป็นทีมและมีบทบาทเป็นผู้นำในบางครั้ง ดังนั้น จะเป็นการดีที่สุดถ้าคุณสื่อสารแนวคิดที่ซับซ้อนและแผนทางเทคนิคกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าของคุณ สิ่งนี้จะช่วยคุณเมื่อไตร่ตรองคำถามที่ว่า “วิศวกรรมโยธายากไหม”

แม้ว่าวิศวกรส่วนใหญ่จะเป็นคนมีสมองซีกซ้าย แต่การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลและความคิดสร้างสรรค์ก็เป็นทักษะที่สามารถพัฒนาได้ ฝึกการนำเสนอและสร้างอาร์กิวเมนต์ที่สอดคล้องกับผู้ฟังที่คุณกำลังพูดด้วย การวางแผนจะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มความมั่นใจในห้องประชุมคณะกรรมการและภาคสนามได้

อ่านวิเคราะห์

การเรียนรู้ข้อมูลจากหนังสือเรียนมีความสำคัญต่อความสำเร็จทางวิชาการและวิชาชีพ ระหว่างทำงาน คุณจะได้รับมอบหมายให้สร้างวิธีแก้ไขปัญหา การกำหนดประเด็นจะเป็นขั้นตอนแรก และนี่คือที่มาของความเข้าใจในข้อความของคุณ หากคุณไม่สามารถเข้าใจแนวคิดหรือโครงการได้ ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่คุณจะหาทางออกที่ดีที่สุด วิธีนี้จะช่วยคุณเมื่อไตร่ตรองคำถามที่ว่า “เป็นทางแพ่ง” วิศวกรรมหนัก?

เพื่อเพิ่มความสามารถในการอ่านของคุณ ให้เน้นไปที่การขยายคำศัพท์และปรับปรุงความเข้าใจในการอ่านของคุณ เข้าร่วมวารสารที่มีชื่อเสียงในสาขานี้ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านบทความที่เกี่ยวข้องซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจคำศัพท์และแนวคิดที่สำคัญในสาขานั้นๆ

ฟังอย่างกระตือรือร้น

จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกระตือรือร้นในการฟังลูกค้าและสมาชิกในทีมของคุณ คุณสามารถสร้างแผนปฏิบัติการที่ตรงตามข้อกำหนดของโครงการได้โดยการฟังแนวคิดและข้อเสนอแนะอย่างรอบคอบ การฟังอย่างกระตือรือร้นจะเน้นที่ผู้นำเสนอ ทำความเข้าใจกับข้อความที่พวกเขากำลังแสดง จากนั้นจึงตอบกลับ คุณสามารถบอกได้ว่าคุณกำลังฟังอยู่เมื่อ:

 • คุณอาจถามคำถามเฉพาะ
 • แสดงความห่วงใย
 • ทำการยืนยันด้วยวาจาสั้น ๆ
 • สร้างความไว้วางใจ

สิ่งนี้จะช่วยคุณเมื่อไตร่ตรองคำถาม “iวิศวกรรมโยธายากไหม”

นี้อาจเป็นเรื่องยาก อย่างไรก็ตาม คุณจะแข็งแกร่งขึ้นในพื้นที่นี้เมื่อเวลาผ่านไป อันดับแรก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณให้ความสนใจกับผู้พูดอย่างเต็มที่และแสดงให้เห็นว่าคุณให้ความสนใจโดยพูดซ้ำคำที่พวกเขาพูดและเสนอความคิดเห็นสำหรับแต่ละข้อความ

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

เชื่อกันว่าเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับทุกคนที่ทำงานด้านวิศวกรรมโยธา มันหมายความว่าคุณสามารถเลือกทางเลือกที่มีเหตุผลและชาญฉลาด คุณสามารถใช้ทฤษฎีที่เข้าใจยากและแปลเป็นสถานการณ์จริงได้หรือไม่? คุณสามารถจัดการกับเรื่องที่ซับซ้อนและมองจากมุมมองที่ต่างกันได้หรือไม่?

หากคุณมีปัญหากับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ให้ลองถามคำถามในเชิงลึกและศึกษาวิชาที่ซับซ้อน ยิ่งคุณตั้งคำถามและศึกษาที่ท้าทายมากขึ้นเท่าไร จิตใจของคุณก็จะยิ่งเฉียบคมขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้ ชั้นเรียนในโรงเรียนจะช่วยให้คุณคิดเกี่ยวกับวิชาต่างๆ ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น การใช้ฟิสิกส์กับปัญหาทางวิศวกรรมจะทำให้สมองของคุณต้องแยกแยะแนวคิดที่ซับซ้อน สิ่งนี้จะช่วยคุณเมื่อไตร่ตรองคำถามที่ว่า “วิศวกรรมโยธายากไหม”

อาชีพวิศวกรรมโยธา

นักเรียนหลายคนมักถามว่า "วิศวกรรมโยธายากไหม" ในขณะที่หลักสูตรนี้จัดอยู่ในประเภท "ง่าย" ผู้สำเร็จการศึกษาถูกคาดหวังให้เข้าสู่งานที่มีความต้องการและมีความต้องการสูง

วิศวกรโยธามีหน้าที่รับผิดชอบในการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยทั่วไปแล้วจะมีขนาดใหญ่ เช่น ถนนสาธารณะ อาคารบริษัท ระบบขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐานด้านการจ่ายก๊าซและน้ำ

ผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้จำเป็นต้องทำโครงการขนาดใหญ่ซึ่งโดยทั่วไปจะมีกำหนดเวลาที่เข้มงวดและจำกัด

นอกจากนี้ พวกเขายังแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในประเด็นโครงการที่อาจไม่ได้อยู่ในสาขาวิชาของตน เช่น:

 • โครงการที่วางแผนไว้
 • ออกแบบ
 • การจัดทำงบประมาณ
 • สำรวจ
 • ความคืบหน้าและการจัดการการก่อสร้าง
 • การควบคุมคุณภาพและการวิเคราะห์

บทสรุป

ผมวิศวกรรมโยธา Hard? เพียงแค่ไม่มี แม้ว่าปริญญาวิศวกรรมโยธานั้นหาได้ง่ายและใช้เทคนิคน้อยกว่าความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมอื่น ๆ แต่ก็ไม่มีปัญหาใด ๆ

การประนีประนอมอย่างหนึ่งคือจำนวนวิชาและภาระงาน และจากนั้นก็มีความซับซ้อนของสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความต้องการสูงและแข่งขันได้ซึ่งนักเรียนสามารถคาดหวังได้จากการเรียน

ทว่าวิศวกรรมโยธาเป็นสาขาที่มีเกียรติ ผู้ที่เลือกประกอบอาชีพนี้มีความสามารถและเป็นเวทีที่จะสร้างผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อสังคม

อาชีพวิศวกรโยธาช่วยให้คุณตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและแก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อโลก เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม การจัดการน้ำประปา พลังงานมลพิษที่ยั่งยืน และอื่นๆ อีกมากมาย

ดังนั้นจึงชัดเจนว่าการทำงานด้านวิศวกรรมโยธาอาจเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง ดังนั้นการต่อสู้ใด ๆ ที่คุณมีเมื่อคุณเป็นนักเรียนหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระนั้นคุ้มค่าเมื่อรู้ว่าคุณกำลังสร้างผลกระทบที่สำคัญในสังคม

 

ดูเหมือนว่าคุณได้บล็อกการแจ้งเตือน!

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่